BAMBUS: Referat af workshop for projekterende og rådgivere

I midten af december arrangerede Byggeriets Arbejdsmiljøbus en workshop. Formålet var at få overblik over årsagerne til at det er så vanskeligt at få taget hensyn til bygningsarbejdernes arbejdsmiljø under projektering. Workshoppen resulterede i nogle gode forslag som der nu arbejdes videre med at få konkretiseret.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus arrangerede i midten af december en workshop med en mindre kreds af projekterende og rådgivere med erfaring med at få arbejdsmiljøhensyn integreret i projektering og udbud.

Formålet med workshoppen var at få overblik over årsagerne til at det er så vanskeligt at få taget hensyn til bygningsarbejdernes arbejdsmiljø under projektering, at få drøftet mulighederne for at undgå disse vanskeligheder og at finde forslag til hvordan Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan bidrage på dette område.

Baggrunden, for at Byggeriets Arbejdsmiljøbus tog initiativ til workshoppen, var, at mange af de arbejdsmiljøproblemer, som konsulenterne støder på, har deres årsag i mangelfulde projekter og udbud - det drejer sig typisk om fx:

  • Manglende kendskab til bygherrens pligter.
  • Arbejdsmiljø ikke tænkes ind i vurderingen af bygbarheden ved specielle konstruktioner.
  • Foranstaltninger planlægges ud fra en for snæver anvendelse.
  • Projektet ændres undervejs, selv om de planlagte foranstaltninger så bliver utilstrækkelige.
  • Manglende samlet planlægning af foranstaltninger.
  • Færdiggørelsesarbejder (og vedligeholdelse) glemmes ofte.
  • Koordineringen savner ressourcer og gennemslagskraft.
  • Håndværkerne kender hverken bygherre eller koordinator.
  • Mangelfuld overlevering af PSS til byggepladsen.

Workshoppen var præget af et meget stort engagement og mange meget konstruktive bidrag.

Den resulterede i en række gode forslag til, hvad Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan gøre for at bidrage til at sådanne problemer kan begrænses gennem bedre projekter og udbud. Disse forslag bliver der nu arbejdet videre med at få konkretiseret.