Grøn klode i hænder

Flere byggematerialer skal genanvendes

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil have undersøgt, om det er muligt at identificere og genanvende asbestfri eternittagplader, der i dag deponeres som farligt affald.

Initiativet, der skal se på eksisterende viden, kommer på baggrund af et forslag fra det jyske affaldsselskab AFLD, og ministeren understreger, at eventuelle fremtidige ændringer skal gælde i hele landet.

Der deponeres årligt godt 100.000 tons affald i Danmark, der er klassificeret som asbestholdigt, heraf formentlig en ukendt mængde asbestfri plader.

Læs mere på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

Kategoriseret under: