By 3D nat

Indkaldelse af ansøgning til 'Smart' urban innovation

Der er nu indkaldelse af ansøgninger til puljen om bæredygtig grøn byudvikling med 56 mio. kr. i EU medfinansiering.

Kommuner (+30.000 indbyggere) kan under overskriften ’smart’ urban innovation søge om at få del i 56 mio. kr. i EU medfinansiering til fremme af bæredygtig, grøn byudvikling.

Midlerne kommer fra Regionalfonden og skal modsvares af et mindst ligeså stort beløb i national medfinansiering. Effekten af indsatsen skal være flere innovative SMV’er og reduktion af energiforbruget i byerne via smarte og bæredygtige løsninger på byernes miljømæssige udfordringer. Midlerne gives konkret til implementering af ’grønne’ dele af en kommunes helhedsorienterede bystrategi.

Projekterne kan enten være udviklet af en kommunes forvaltning, der sender en ansøgning og implementerer aktiviteterne i sammenhæng med resten af den integrerede strategi eller være udviklet af en række aktører uden for den kommunale forvaltning, der går sammen om en række aktiviteter, som kommunen støtter op om og er kontraktansvarlig for. En blanding af de to former kan også finde sted. 

Læs mere her

Kategoriseret under: