København støtter eksportfremme af løsninger i Smart Cities globalt

Københavns Kommune har udarbejdet et katalog, der præsenterer byens eksisterende grønne løsninger. Formålet er at markedsføre den viden og kreativitet, som Danmark kan byde på inden for innovative grønne løsninger til byerne. Er du klar til øget efterspørgsel efter grønne kompetencer?

Københavns Kommune har udarbejdet et eksportkatalog over de mest kreative grønne løsninger, som gør København til en grøn og bæredygtig by. Eksportkataloget er målrettet C40-netværket, der består af 40 af verdens største byer, som København er en del af.

Det er vigtigt at pointere, at de løsninger, som Københavns Kommune har præsteret, ikke skal kopieres, men viser at vi i Danmark har viden, kompetencer, kreativitet og fremsynethed til at sikre de bedste løsninger på lokale vilkår.

Samtidigt skal det bemærkes, at specielt rådgivere, herunder FRI's medlemmer, udgør en nøglefaktor i at kunne udtænke og dermed eksportere den rigtige løsning til den interesserede by. Det vurderes, at markedsføring over for en specifik by er enklere og mere praktisk end markedsføring over for i et helt land eller region.

Københavns overborgmester, Frank Jensen, ønsker at gøre en aktiv indsats for markedsføringen, og kommunen lægger vægt på, at rådgivere er nøglepartnere i løsningsmodellerne. Københavns Kommune har afsat penge til eksportfremme af de grønne løsninger, og overborgmesteren vil tage aktivt del i at besøge interesserede byer.

Det er vigtigt for eksportmulighederne, at relevante virksomheder står til rådighed. Dette kan ske i form af præsentation af muligheder og sig selv; eller ved deltagelse i egentlige delegationer. Flere byer har allerede tilkendegivet deres interesse over for Københavns Kommune.

FRI har, i dialog med Københavns Kommune og Klimakonsortiet, valgt at pege på EnergyMap som et forum for at præsentere såvel virksomhederne som de gode løsninger.

De af FRI's medlemsvirksomheder, der kan præsentere kreative og innovative løsninger på globalt plan, bør sikre passende eksempler på EnergyMap. Løsningerne kan være inden for klima, energi, vand og miljø etc.

FRI har bidraget med idéer til eksportkataloget og krediteres som partner i materialet. Det betyder, at FRI dels har bidraget til kataloget, og dels gerne følger op på kommercielle henvendelser. Københavns Kommune står som den primære indgang for spørgsmål/henvendelser, hvorefter kommunen selv behandler de politiske dele af henvendelsen og videreformidler de kommercielle kontakter. Derfor er tilstedeværelsen på EnergyMap vigtig.

Se eksportkataloget

www.energymap.dk