Hav

Mere end halvering af love på miljø- og fødevareområdet

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen præsenterede på en lukket konference en mere enkel og klar struktur for lovgivningen på miljø- og fødevareområdet – det såkaldte lovkompas. FRI deltog i konferencen.

Den foreslåede struktur for lovgivningen er mere logisk, og der sker bl.a. en sammenskrivning, så reglerne bliver ens på tværs af de mange love. Trods færre regler er hensigten ikke at ændre det nuværende beskyttelsesniveau. Forslaget til en kommende struktur er udarbejdet af et ekspertpanel nedsat af ministeren. FRI har bidraget til processen og ser rigtig mange gode takter i det endelige arbejde.

Lovkompasset sendes i høring indtil udgangen af februar 2018.

Se ekspertpanels anbefalinger 

Overblik: Den nye lovstruktur

Kategoriseret under: