Miljøministeriets krav om revisorerklæringer

Miljøministeriets udbudsjurister har meddelt, at krav om revisorerklæring ændres således at administrerende direktør eller økonomichef kan afgive tilsvarende erklæring under strafansvar.

Miljøministeriets udbudsjurister har meddelt(januar 2012), at krav om:

"Erklæring fra tilbudsgivers bank, revisor eller lignende 3. part om, at der siden senest godkendte regnskab ikke må være indtrådt væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske situation",

ændres til:

"Erklæring om, at der siden senest godkendte regnskab ikke er indtrådt væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske situation. Erklæringen gives af bank, revisor, virksomhedens administrerende direktør eller økonomichef under strafansvar efter Straffelovens § 163. Erklæringen

udstedes til nærværende udbud og skal derfor være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse. Erklæringen skal udtale sig om virksomhedens økonomiske situation i perioden fra senest godkendte regnskabsår og indtil erklæringen udstedes."

Formuleringen opfattes af FRI således, at der er frit valg mellem om det er revisor, bank, adm. direktør eller økonomichef, der afgiver erklæring under strafansvar, hvilket FRI er yderst tilfredse med. Miljøministeriet har konfirmeret denne opfattelse.

Skriver grøn baggrund