Markvej

Møde med LFST om vådområde- og vandløbsprojekter

FRI har afholdt møde med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tidl. NaturErhvervstyrelsen). På dagsordenen var de kommunale udbud af vådområde- og vandløbsprojekter, som de senere år har udviklet sig i en meget uheldig retning for rådgiverne.

Blandt problemerne er, at den tekniske del af kommunernes udbudsmaterialer ofte er så ringe, at rådgiverne ikke ved, hvad de afgiver tilbud på, hvilket er særligt problematisk, når laveste pris er det primære tildelingskriterium. 

FRI så gerne, at projekterne i stedet blev tildelt efter ”bedste forhold mellem pris og kvalitet. I Landbrugs- og Fiskeristyrelsen var man lydhør over for problemstillingen, men tilkendegav også, at handlerummet var begrænset, fordi vådområde- og vandløbsprojekterne finansieres af EU’s regionalfonde, hvorfor man er underlagt EU-regler og derfor kun kan yde tilskud til den billigste projektløsning. Hvis kommunerne vælger et dyrere tilbud, skal de selv betale differencen mellem billigste tilbud og det valgte. Og den merpris ønsker ingen kommuner at betale, selvom projekt og resultat vil være af en langt højere kvalitet.

Mødet resulterede ikke i en egentlig løsning på problemstillingen, men der blev skitseret en række mulige løsninger, der kan forbedre vilkårene, bl.a. muligheden for omvendt licitation, bedre udbudsvejledning og muligheden for at få dækket uforudsete omkostninger. FRI mødes med LFST igen til august og skal inden da mødes med KTC og KL, som vi tidligere har drøftet problemstillingen med. 

Kategoriseret under: