Flyvende -svaner

MUDP-bestyrelsen indkalder ansøgninger for 2016

Den 4. marts 2016 åbnede MUDP for nye ansøgninger for 2016, og der er 100 mio. kroner at søge om. Ca. halvdelen af midlerne går til tilskud til udvikling og test af nye teknologier, og den anden halvdel går til nogle få store fyrtårnsprojekter, hvor ny teknologi demonstreres i fuld skala.

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program(MUDP) er et program i Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.

Programmet blev oprettet i 2008 og har siden da støttet i alt 401 projekter med ca. 466 millioner kroner. Projekterne fører ifølge en ekstern evaluering fra 2013 ofte til nye patenter, nye arbejdspladser og øget eksport.

Der uddeles i 2016 midler indenfor 3 puljer:

• ca. 50 mio. kr. til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter).

• op til 30 mio. kr. til udviklings, test og demonstrationsprojekter med fokus på små og store virksomheder (alm. runde)

• ca. 19,5 mio. kr. samt til projekter, der fremmer innovation og udvikling af miljø- og klimavenlige teknologier i små og mellemstore virksomheder og samtidigt understøtter vækst og beskæftigelse (Grøn innovationspulje).

Der er forskellige ansøgningsfrister for de 3 puljer.

Der afholdes informationsmøder for alle interesserede om ansøgningsrunden:

• d. 30. marts 2016 kl. 13-15 hos Aarhus Vand, Bautavej 1, 8210 Aarhus V

• d. 1.april 2016 kl. 13.30 – 15.30i Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K

Læs mere på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

 

Kategoriseret under: