Flyvende -svaner

MUDP åbner for ansøgninger for 2018

Der er nu åbent for ansøgninger om støtte til udvikling af miljøteknologi igennem MUDP. MUDP giver tilskud til både små og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden og danske arbejdspladser.

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program(MUDP) er et program i Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.

Der uddeles i 2018 midler indenfor 3 puljer:

• Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuld skala (fyrtårnsprojekter).

• Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter 

• Grøn innovationspulje

Der afholdes informationsmøder for alle interesserede om ansøgningsrunden:

• d. 27. februar 2018 kl. 13.30-16.00 hos Aarhus Vand, Gunnar Clausens vej 34, 8260 Viby

• d. 5. marts 2018 kl. 13.00 – 15.30 i Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Læs mere på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

 

Kategoriseret under: