Mand på løbebane

Miniundersøgelse vedr. arbejdsmiljøkoordinatorer i FRI’s virksomheder

FRI iværksatte en miniundersøgelse om arbejdsmiljøkoordinatorer i FRI’s virksomheder. Læs artiklen for at se resultaterne.

FRI har iværksat en miniundersøgelse om arbejdsmiljøkoordinatorer i FRI's virksomheder.

I forbindelse med drøftelser i BAR Bygge & Anlæg om indhold og kvalitet i uddannelsen af arbejdsmiljøkoordinatorer for såvel projekteringsfasen (P) som byggefasen(B), er det vigtigt at have kendskab til FRI-virksomhedernes opgaveniveau på dette område.

Undersøgelsen blev gennemført i maj og opgjort pr. 25. maj 2010. Der er indmeldt svar fra 152 virksomheder, hvoraf 40 har arbejdsmiljøkoordinatorer ansat.

For disse 40 virksomheder gælder, at de har 328 arbejdsmiljøkoordinatorer. Dette er skaleret op for de manglende besvarelser fra enkelte, kendte virksomheder, til følgende konklusioner på undersøgelsen:

  • FRI-virksomheder beskæftiger ca. 450 arbejdsmiljøkoordinatorer
  • 3 ud af 4 af disse efteruddannes løbende, men dog sjældnere end hvert år
  • 2 ud af 3 ønsker ikke lovpligtig årlig supplerende uddannelse, 1 ud af 3 ønsker en lovpligtig uddannelse
  • 60% ønsker og 30% ved ikk, om de ønsker en håndbog for arbejdsmiljøkoordinatorer. Ca. 10% ønsker ikke en håndbog.

Mand der svejser 295*150