Baer Paa Gren

UNFCC ønsker input om klimaforandringer

FRI er registreret som partner af FN’s klimapanel og som en aktør i UNFCC-processen (de årlige klimatopmøder). Vi har derfor også fået mulighed for at bidrage med input til den såkaldte Talanoadialog.

Hvor er vi? Hvor skal verden hen? Hvordan kommer vi dertil? FRI’s virksomheder, der har gode bud på dette, kan sende input til FN gennem FRI. Du følger skabelonen i linket her talanoadialogue.com/submit-inputs og sender dine input til FRI på fri@frinet.dk senest den 24. oktober. Husk også, at hvis I ønsker at deltage i COP24 (3.-14. december 2018), kan I blive akkrediteret via FRI.

Kategoriseret under: