Debatindlæg: Klimatilpasning kræver god rådgivning

Stormen Bodil mindede os om at vejret i fremtiden bliver mere og mere ekstremt og at vi skal sørge for at klimatilpasse kommende byggeri-, renoverings- og infrastrukturprojekter. Rådgivere kan være med til at hjælpe samfundet med at prioritere indsatsen ift. klimaforandringer.

Af Henrik Garver, adm. direktør i FRI

Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad, Viborg Stifts Folkeblad og Nordjyske Stiftstidende, d. 14. og 15. december 2013. Midtjyllands Avis, d. 23. december 2013, Lolland-Falsters Folketidende, d. 27. december 2013.

I kølvandet på stormen Bodil er der dukket en diskussion op i medierne -hvordan forebygger vi de massive ødelæggelser, som stormfloder forårsager? Ifølge den FN-baserede klimaorganisation IPCC må såvel verden som Danmark forvente mere ekstremvejr i fremtiden.

Ud over de store gener, som de kolossale vandmasser skaber, har det meget store økonomiske omkostninger for hele samfundet.

Et skøn fra Dansk Byggeri lyder på, at omkostningerne efter Bodils hærgen løber op i godt syv milliarder kroner.

Så der er god samfundsøkonomi i at tænke de udfordringer, som klimaforandringer skaber, ind i kommende byggeri-, renoverings- og infrastrukturprojekter.

Det er her at viden som rådgivende ingeniører kommer i spil. Der ligger et antal mindre opgaver i selve genoprettelsen efter en storm.

Men der, hvor vi som FRI har et ansvar og en opgave at løse, er ved at bringe vores viden i spil, så vi kan forebygge konsekvenserne og skaderne fra klimaforandringer i fremtiden.

Som rådgivere kan vi hjælpe samfundet med at prioritere indsatsen i forhold til klimaforandringer. Hvornår er der bedst samfundsøkonomi i at dæmme op for vandet? Og hvornår er samfundsøkonomien bedre ved at lade områder oversvømme? Uanset hvilken beslutning der konkret skal træffes for Danmark og for den enkelte kommune, kræver det god planlægning (og god rådgivning). Om den endelige løsning så skal omfatte en dansk version af Thames Barrier ved Isefjorden, forstærkede dæmninger langs den jyske vestkyst, endnu bedre håndtering af vand i byer eller blot " klimatilpasset projektering" af hvert enkelt nyt bygværk i Danmark skal ikke afgøres her.

Men kendetegnet er, at det uanset løsning kræver, at de rådgivende ingeniørers viden kommer i spil.

Med Bodil har vi igen fået understreget behovet for planlægning -og værdien for samfundet af god rådgivning.

Lynnedslag 295*150