Understroem

Danmark går glip af vandeventyr – moderniser vandsektorloven

Miljøministeriet har lanceret en vision for dansk vandeksport. Det er et godt skridt på vejen, men i FRI mener vi, at vi skal nogle spadestik dybere og få moderniseret vandsektorloven – gerne inden et kommende folketingsvalg.

Af Henrik Garver, adm. dir. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI

Jyllands-Posten d. 5. april 2015

Rent vand burde være let at sælge. Det er den altoverskyggende faktor for sikring af acceptable levevilkår for verdens befolkning. Derudover er der i hele verden behov for mere rent vand til energi-, industri-, og fødevareproduktion. Erhvervs- og Vækstministeriet anslår, at verdensmarkedet for vandløsninger er 2.700 mia. kroner om året, men alligevel er eksporten af vandteknologi faldet med 1,5 pct. i 2013. Derfor er den fælles Vandvision som miljøminister Kirsten Brosbøl har udarbejdet sammen med DANVA, DI, Dansk Miljøteknologi, Rambøll, NIRAS m.fl. et fuldstændigt nødvendigt skridt, hvis vandeksporten skal sparkes i gang igen.

Men der skal mere end blot en vision til, hvis vandeksport skal være det nye danske vindeventyr. Den nuværende vandsektorlov skaber ikke incitamenter i vandsektoren og udnytter ikke styrken ved de offentlige monopoler, som vandselskaberne reelt udgør, til at forbedre og fortsat udvikle viden, teknologi og eksport på området. I stedet er et stigende antal arbejdspladser blevet vekslet fra de private virksomheder inden for vandteknologi til de offentligt regulerede forsyningsvirksomheder. Det begrænser muligheden for at skabe vækst via dansk eksport af knowhow og teknologi inden for vandsektoren.

Det er en væsentlig forudsætning for privat vækst, at vandforsyningsselskaberne fremadrettet outsourcer og ikke insourcer opgaver, herunder plan- og projekteringsopgaver. På den måde får vi skabt en effektiv forsyningsbranche, der leverer høj kvalitet til billigst mulige vandpris. Vi får også skabt en privat vandsektor, der kan rejse ud i verden med vigtige referenceprojekter i bagagen, og som kan sælge dansk viden om vand med dansk vandteknologi.

Der er i dag ingen incitamenter til, at forsyningsvirksomheder efterspørger løsninger eller ydelser hos de private rådgivervirksomheder eller teknologiudviklere. Dette kunne bl.a. ske ved, at lovgivningen kræver, at projekterings-, modellerings- og planlægningsopgaver skal ske i konstruktivt samarbejde med private virksomheder gennem indkøb af opgaverne. På den måde skabes der rammevilkår for den private del af branchen til at udvikle nye "state of the art"-vandløsninger i takt med de ændrede samfundsmæssige behov, der er for vandløsninger i hele verden.

I FRI håber vi, at der inden et Folketingsvalg bliver landet en ny aftale om en moderne vandsektorlov. Det vil styrke dansk eksport.

 

Kategoriseret under: