Blyant ,-blok

FRI-brev til miljøminister Kirsten Brosbøl

FRI har i en henvendelse bedt miljøministeren overveje at udvide den nye bestyrelse for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) med en rådgivende ingeniør.

I sidste uge præsenterede miljøminister Kirsten Brosbøl en ny professionel bestyrelse for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Den nye bestyrelse får ansvaret for at udarbejde en flerårig strategi for indsatsen, herunder også at uddele støttekroner til ny grøn teknologi under programmet.

Desværre blev der ikke fundet plads til en rådgivende ingeniør i den nye bestyrelse. En alvorlig mangel, når den rådgivende ingeniørbranche inden for miljøområdet i 2014 omsatte for ca. 1,8 milliarder kroner i Danmark og på eksportmarkederne, og når Miljøministeriet tidligere har dokumenteret, at rådgivende ingeniørvirksomheder spiller en meget væsentlig rolle i at understøtte væksten og teknologiudviklingen.

FRI har derfor sendt et brev til ministeren, hvor vi beder hende overveje at udvide bestyrelsen.

Læs brevet her