Høringssvar

Høringssvar: Vurdering af indsatser mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

02. april 2019

Miljøstyrelsen har sendt udkast til Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i høring. FRI har afgivet høringssvar.

Høringssvar: Anbefalinger til Lovkompasset

28. februar 2019

Miljø- og Fødevareministerens arbejde med et lovkompas blev igangsat i 2017. FRI modtog herefter en opfordring til at afgive anbefalinger til en prioritering af det fremadgående lomkompasarbejde.

Høringssvar: Vejledning om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

13. december 2018

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt udkast til vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter i høring. FRI har afgivet høringssvar.

GTS-strategi 2010 - 2012 og FRI's holdning

13. oktober 2010

Ved høring af strategi 2010 - 2012 for Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) har FRI afgivet høringssvar, der fokuserer på udviklings- og projektsamarbejde og på at modvirke urimelige konkurrenceforhold.