GTS’ernes resultatkontrakter 2013-2015

Et høringsbrev fra FRI til Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Rådet for Teknologi og Innovation har givet anledning til dialog om GTS'ernes resultatkontraktprojekter, herunder håndtering i tilfælde af at FRI-medlemmer allerede har egne projekter, der modsvarer GTS'ernes ønskede resultatkontraktprojekt.

FRI har sendt høringsbrev til Forsknings- & Innovationsstyrelsen (FI) og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) med forslag til bedre udnyttelse af GTS'ernes resultatkontrakter.

Læs brevet.

Brevet medførte hurtigt møde med kontorchef Thomas Alslev og GTS-konsulent Søren Jensen d. 17. august; hvor Henrik Garver og Preben Boock, begge fra FRI, deltog.

Her gav FI udtryk for et ønske om, at FRI's medlemmer indmelder, når de allerede har egne projekter, der modsvarer GTS'ernes ønskede resultatkontraktprojekter. Eller indmelder ønsker om deltagelse i GTS'ernes konkrete projekter.

Her blev udtrykt tilfredshed med dialogen mellem FRI og FI, herunder i kommenteringer til resultatkontraktforslagene på bedreinnovation.dk.

FI har fokus på at GTS'erne skal skabe vækst for virksomheder, blandt andet ved at gennemføre videnspredning til alle virksomheder, som måtte ønske det, ligesom FI vil sikre, at GTS-systemet er være åbent for alle virksomheder.

Som tidligere blev det nævnt, at hvis f.eks. FRI virksomheder oplever ikke at kunne inddrage GTS'er i videnformidling, er dette en sag for FI's tilsynsfunktion. Derfor bør oplevelser om manglende åbenhed hos og samarbejder med GTS'er indmeldes til FI, evt. via FRI.

De eksisterende resultatkontraktforslag er i høringwww.bedreinnovation.dk til og med d. 24. august 2012. I det omfang at f.eks. FRI virksomheder finder, at forskningshøjden er for lav, og at et givent projekt allerede indgår i kommerciel rådgivervirksomhed, vil der blive taget hensyn til dette, ved en kommentering herom på det konkrete projekt.

De FRI virksomheder, som ønsker at deltage i et givent projekt, bør angive dette til projektet med en konkret beskrivelse af ønsket om deltagelsen.

FRI udtrykte forståelse for, at det er nødvendigt med konkrete indmeldinger om manglende adgang til eller videnspredning fra GTS'erne, for at FI kan agere.

Evt. yderligere information kan fås hos Preben Boock på pb@frinet.dk eller telefon 35 25 37 46.