Vandloeb

Høringssvar: Anbefalinger til Lovkompasset

Miljø- og Fødevareministerens arbejde med et lovkompas blev igangsat i 2017. FRI modtog herefter en opfordring til at afgive anbefalinger til en prioritering af det fremadgående lomkompasarbejde.

Ekspertpanelets forslag til et fremtidigt lovkompas flugter næsten 100% med
det indspil, som FRI fremsendte til ministeren i 2017.

Det foreslås derfor at FRI anbefaler følgende prioritering af det fremadgående lovkompasarbejde:

  • Der påbegyndes så tidligt som muligt en dialog mellem reguleringsområdets institutioner, interessenter og organisationer om den fremtidige proces og rettighedsstruktur i en samlet miljøforvaltningslov
  • Der påbegyndes samtidig en revision/nyskrivning af miljøloven og en naturog biodiversitetslov
  • Der tilvejebringes en ambitiøs tidsplan for det samlede arbejde, samt fastlægges konkrete delmål for de enkelte revisions- og nyskrivningsprocesser

 FRI's høringssvar

Kategoriseret under: