Høringssvar: Fri anvendelse af kortdata

Kort- & Matrikelstyrelsen har sendt udmøntningsbekendtgørelsen om specifikke grunddata, der stilles frit til rådighed, i høring. FRI er tilfreds med de nævnte grunddata og opfordrer til, at alle miljødata gøres tilgængelige.

Kort- & Matrikelstyrelsen har sendt udmøntningsbekendtgørelsen om fri anvendelse af data i høring.

Forslaget indeholder en konkret liste med typer af kort, højdemodeller og data, der stilles til frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder og personer.

Høringssvar (fuld længde):

Til Kort- og Matrikelstyrelsen

FRI har modtaget høringsmateriale om bekendtgørelse om fri anvendelse af vise data og skal hermed blot tilkendegive, at FRI finder det yderst tilfredsstillende, at de nævnte grunddate stilles til fri rådighed.

FRI vil opfordre til, at det sikres, at alle miljødata gøres operationelt tilgængelige under Miljøportalen som en del af dette datadelingsinitiativ og forlængelse af regeringens digitaliseringsstrategi. FRI vil i den anledning pege på behovet for fri adgang til alle offentlige anlægs VVM-data samt mulighed for at kommuner kan inddatere og at der efterfølgende er fri adgang til kommunale natur- og miljødata i samme system, som for statslige data.

Landkort KBH 295*150