Høringssvar: Klimalov

FRI har afgivet høringssvar til regeringens forslag til en ny klimalov. I høringssvaret forholder FRI sig bl.a. kritisk til, hvordan det nye Klimaråds arbejde vil adskille sig fra det Miljøøkonomiske Råds, ligesom FRI anbefaler en bredere interessemæssig repræsentation i Klimarådet.

FRI har afgivet høringssvar til regeringens forslag til en ny klimalov. I høringssvaret forholder FRI sig bl.a. kritisk til, hvordan det nye Klimaråds arbejde vil adskille sig fra det Miljøøkonomiske Råds, ligesom FRI anbefaler en bredere interessemæssig repræsentation i Klimarådet.

Læs hele høringssvaret.

Udsigtskikkert, vand 295*150

Kategoriseret under: