Høringssvar: Lov om internationalt udviklingssamarbejde

FRI har kommenteret lovforslaget med fokus på, at vi imødeser ændringer og forventer øget gennemsigtighed samt dialog og kvalificerede beslutninger.

FRI har kommenteret lovforslaget med fokus på, at vi imødeser ændringer og forventer øget gennemsigtighed samt dialog og kvalificerede beslutninger. FRI foreslår, at bevillingskomiteen indskrives i selve loven, og at det er muligt at indstille medlemmer til denne.

Læs hele høringssvaret.

Blue globe EU 295*150