Ringe -i -vand

Høringssvar: Medfinansiering af projekter vedr. tag- og overfladevand.

FRI finder det i høringssvaret væsentligt, at vandsektorloven og den reviderede medfinansieringsbekendtgørelse ikke forringer mulighederne for at samtænke kommunal udvikling og investeringer i vandhåndtering og klimatilpasning.

Naturstyrelsen sendte udkast til revideret bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand i høring.

Læs materiale på høringsportalen

FRI´s høringssvar 5. december 2014

En væsentlig anke i forhold til medfinansieringsbekendtgørelsen er, at den sætter begrænsinger for, hvilke konkrete løsninger, der kan medfinansieres af forsyningsselskabet, uagtet om disse løsninger er til gavn for både forsyningen og kommunens målsætning i forhold til overholdelse af servicemål og forebyggelse af oversvømmelser.

Generelt mener FRI, at afgørelser i forhold til kommunale og forsyningsfinansierede klimatilpasningsprojekter skal håndteres i kommunalbestyrelser og forsyningsbestyrelser, hvor relevans og omkostningseffektivitet af projekterne skal vurderes. Konkurrencestyrelsen og Forsyningssekretariatet kan om nødvendigt blive inddraget, hvis der er tvister, men bør som udgangspunkt ikke udgøre en unødig bureaukratisk instans, der på ingen måde er samfundsmæssigt værdiskabende.

Læs høringssvar

 

Kategoriseret under: