Høringssvar: Spildevandstilladelser m.m.

FRI har afgivet høringssvar til udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. Høringssvaret indeholder bl.a. ændringsforslag til, hvornår vedtægter for spildevandslav skal tinglyses samt en række forslag og bemærkninger, der særligt relaterer sig til pileanlæg og beplantede filteranlæg.

FRI har afgivet høringssvar til udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Høringssvaret indeholder bl.a. ændringsforslag til, hvornår vedtægter for spildevandslav skal tinglyses samt en række forslag og bemærkninger, der særligt relaterer sig til pileanlæg og beplantede filteranlæg.

Læs høringssvaret.

vandværk iltning 295*152

Kategoriseret under: