Høringssvar: Trykudstyrsdirektivet

FRI's høringssvar foreslår, at direktivforslaget ikke bør implementeres i sin nuværende form. Det giver ikke øget sikkerhed, men forøger omkostningerne.

FRI's høringssvar foreslår, at direktivforslaget ikke bør implementeres i sin nuværende form. Det giver ikke øget sikkerhed, men forøger omkostningerne.

Der bør i stedet fokuseres på at gennemføre en mere gennemgribende omarbejdning af direktivet med henblik på at gøre det kortere, simplere og mere præcist, med fokus på sikkerheden og minimering af administrationen omkring overensstemmelsesvurderingerne.

På den måde anvendes tid og kræfter mere hensigtsmæssigt ift. at opnå det ønskede sikkerhedsniveau.

Læs høringssvaret.

Puslespilsbrikker på række 295*150

Kategoriseret under: