Høringssvar: Vejl. vedr. risikostyringsplaner for oversvømmelse

FRI har afgivet høringssvar til Naturstyrelsen vedrørende 'Vejledning om udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse'. FRI har i høringssvaret angivet en række punkter, som har behov for præcisering.

FRI har afgivet høringssvar til Naturstyrelsen vedrørende 'Vejledning om udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse'. FRI har i høringssvaret angivet en række punkter, som har behov for præcisering.

Læs høringssvaret.

Havkant

Kategoriseret under: