Høringsvar: Lovforslag til vurdering af oversvømmelsesrisici

FRI har i sit høringssvar fokuseret på at loven, som EU-direktivet, bør omhandle alle oversvømmelser, også fra havet, fra afløbssystemet eller i lokale lavninger, samt at der skal være en ansvarlig myndighed for udarbejdelse af risikostyringsplaner - her kommunerne. FRI peger på at ansvarsforhold skal beskrives også i forhold til Vandløbsloven.

Høringssvar vedr. lov om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser fra vandløb og søer.

FRI har i sit høringssvar fokuseret på at loven , som EU-direktivet, bør omhandle alle oversvømmelser, herunder også fra havet, fra afløbssystemet eller i lokale lavninger, samt at der skal være en ansvarlig myndighed for udarbejdelse af risikostyringsplaner - her kommunerne. Endeligt peger FRI på at ansvarsforhold (og tilhørende erstatningsforhold) skal beskrives, herunder i forhold til gældende Vandløbslov.

Høringssvar

Baggrund

Lovforslaget skal sikre implementering af EU oversvømmelsesdirektivet. Indholdet omfatter vurdering af oversvømmelsesrisici og udarbejdelse af oversvømmelseskort ved miljøcentre samt risikostyringsplaner ved kommunerne. Materiale fremgår nedenfor.

Høringsbrev

Lovforslag inkl. bilag

landskab 295*121