PM: Manglende klimasikring gør Lyngbyvejen til regnvandsbassin

Ovenpå endnu et skybrud, der lukkede Lyngbyvejen, er det åbenlyst, at klimasikring stadig ikke bliver prioriteret højt nok.

4. september 2014

Selvom godt 100 millimeter regn på få timer er meget, undrer Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, sig meget over, at det ikke lykkes at klimasikre vitale trafikale knudepunkter efter skybruddet i 2011.

"Når Lyngbyvejen for tredje gang er spærret, og flere andre indfaldsveje er stærkt svært fremkommelige på grund af de massive vandmasser, er det fordi klimasikring endnu ikke bliver højt prioriteret. Det undrer mig, når man ved flere lejligheder har fået advarsler om, hvor store skader, skybrud kan forårsage. Det er udtryk for manglende planlægning at bruge Lyngbyvejen, der er den største hovedfærdselsåre til og fra København, som regnvandsbassin. Det kan pendlere, virksomheder og forretningsdrivende ikke være tjent med," siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.

Han forklarer, at det bekræfter de resultater, som FRI frem til i juni, hvor FRI med udgangspunkt i State of The Nation-rapporten fra 2012 gennemgik partiernes holdninger til vedligehold af offentlig infrastruktur, som de fremgår af partiernes hjemmesider samt parti- og principprogrammer. Analysen viser, at det kun er meget få partier, der har beskrevet, hvordan vi som samfund bedst bevarer værdien af landets infrastruktur. Fælles for alle partier er, at INGEN har sat konkrete beløb af til vedligehold. Vi taler om samfundsværdier for mellem 2100 mia. til 3000 mia. kr. svarende til 113 til 162% af Danmarks BNP (i løbende priser) i 2013, som ikke et eneste af de politiske partier har afsat økonomi til at vedligeholde.

"Det er typisk jernbaner og veje, der nævnes af flest partier, mens kloakker, vandforsyning og den offentlige bygningsmasse ikke har samme bevågenhed. Det er bekymrende, når eksempelvis kloakkerne, der repræsenterer en investering af op mod 500 mia. kr. og vurderes til at have et vedligeholdelsesefterslæb og investeringsbehov på 20-55 mia. kr., knap nok nævnes. Ude af øje, ude af sind lader til at være kutymen. Weekendens skybrud har vist konsekvensen af den holdning," slutter Henrik Garver.