Oversvoemmet -mark

PM: Forebyg vandskader fra ekstrem regn i byggeri og anlæg

I går fik flere landsdele samme mængde regn på en dag, som de normalt får på fem uger. Hvilket igen minder os om at vejrforholdene er voldsommere end tidligere og kun bliver værre i fremtiden. Denne fremtid kan vi forberede os på ved at klimatilpasse vores nuværende og fremtidige omgivelser og byggerier.

23. maj 2013

Vi har i de sidste par år set en række ændringer af de klimatiske forhold i Danmark. De synlige effekter har været en kraftig forøgelse og koncentration af nedbøren. Det har skabt store gener og skader i hele Danmark. Det er en almindeligt anerkendt ekspertvurdering, at de ændrede nedbørsmønstre vil fortsætte - men omkostningerne ved det voldsomme vejrlig kan forebygges og minimeres.

"Alene skaderne ved oversvømmelsen 2. juli 2011 i København er opgjort til over 5 mia. kr. i erstatninger, og oversvømmelsen i København i sommeren 2010 kostede ca. 1 mia. kr. Der i nogle områder observeret stigende grundvandsspejl, der kan skade bæreevnen på vejene. Derfor er der rigtig god samfundsøkonomi i at tænke de udfordringer, som klimaforandringer giver, ind i alt kommende byggeri og infrastrukturprojekter," siger direktør i FRI, Henrik Garver.

FRI har på den baggrund lavet guiden 'Klimatilpasset Projektering' rettet mod rådgivende ingeniører, bygherre, entreprenører, arkitekter, forsikringsselskaber og andre, der kunne have interesse i at minimere skaderne fra klimaændringerne.

"Vi har som rådgivende ingeniører, der er involveret i stort set alle bygge- og infrastrukturprojekter i Danmark, et stort ansvar for at medvirke til at mindske de skader, der vil komme som følge af voldsomt vejr. Det kan vi gøre ved at tage højde for klimaændringerne i byggeri- og anlægsprojekter, når vi rådgiver. Derfor har vi udarbejdet en guide, der er en huskeliste over de forhold, der skal tages hensyn til som følge af klimaændringerne," siger Henrik Garver.

Læs mere om 'Klimatilpasset projektering'.