Pressemeddelelse: Klimatilpasning - sådan gør I

Aftalen om kommunernes økonomi bliver en banebrydende aftale i arbejdet med at klimasikre Danmark mod fremtidens klimaforandringer. Det vurderer man i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), der netop har udarbejdet en guide for klimatilpasset projektering.

11. juni 2012

"Der er al mulig grund til at rose regeringen og kommunerne for at prioritere klimatilpasning så højt som det er tilfældet i den nye kommunalaftale. Hvis vi vil sikre vores bygninger, anlæg og andre værdier i fremtidens klima, er det meget vigtigt at få sat gang i klimatilpasningsprojekter i alle kommuner. Derfor er det især positivt at se, at midlerne decideret er målrettet klimatilpasningsprojekter, så vi sikrer, at alle kommuner har økonomisk mulighed for at komme i gang med indsatsen," udtaler Henrik Garver.

"Nogle kommuner er allerede godt i gang med at sikre deres borgere mod fremtidens oversvømmelser, men mange kommuner har

endnu ikke udarbejdet en klimatilpasningsplan. Det er på høje tid at komme i gang - og vi kan kun opfordre til, at man tager dygtige rådgivere med på råd, når man skal planlægge og ikke mindst prioritere indsatsen," udtaler Henrik Garver og henviser til, at FRI netop har udgivet pjecen "Klimatilpasset projektering", der er en tjekliste for FRI's klimatilpasningsrådgivning og præsenteres for KL, andre myndigheder og interesserede bygherrer.

"Med udgivelsen "Klimatilpasset projektering" har vi lanceret en praktisk guideline til, hvordan man som bygherre eller ansvarlig myndighed kan gribe klimatilpasning an. Pjecen er målrettet rådgivende ingeniører, men indeholder også emner om de overordnede forhold for offentlige myndigheder, når de skal udarbejde klimatilpasningsplaner. Vi kan kun opfordre til, at man i kommunerne tager de gode råd til sig og får sat gang i en klimatilpasningsindsats, der kan sikre vores værdier under fremtidens vejrlig," udtaler Henrik Garver.