Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Høring: Bekendtgørelser om drikkevand og kvalitetskrav til miljømålinger

30. maj 2018

Miljø- og Fødevareministeriet har udsendt høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.