Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Høring: Kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

10. oktober 2018

Miljøstyrelsen har sendt ændring af bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner i høring.

Høring - Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder

05. september 2018

Kystdirektoratet har sendt vejledning om kystbeskyttelsesmetoder i høring.