Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Høringssvar: Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

04. april 2019

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt forslag til ny bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning i høring. FRI har afgivet høringssvar.