Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Høring: Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

03. juli 2018

Miljøstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer i høring.