Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Høringssvar: Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

04. april 2019

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt forslag til ny bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning i høring. FRI har afgivet høringssvar.

Høring: Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027

09. januar 2019

I arbejdsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 orienterer Miljø- og Fødevareministeriet om, hvordan de kommende vandområdeplaner vil blive forberedt, og hvordan alle interesserede parter planlægges inddraget i arbejdet.