Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Høring: Vejledning om kunstgræsnamer

22. november 2017

Miljøstyrelsen har sendt udkast til Vejledning om kunstgræsbaner i offentlig høring. Vejledningen giver fagfolk, som bidrager til etablering af kunstgræsbaner, nyttig information - eksempelvis om dokumentationskrav.

Høring: Vejledning til spildevandsbekendtgørelse

16. november 2017

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt en ny vejledning til spildevandsbekendtgørelse i høring.

Høring: Vejledning i brug af totaløkonomi i vandsektoren

15. november 2017

Energistyrelsen har sendt udkast til vejledning i brug af totaløkonomi i vandsektoren i offentlig høring. Vejledningen er udarbejdet for Energistyrelsen af Copenhagen Economics.

Høringssvar: Ny vandsektorlov

07. oktober 2015

FRI har afgivet høringssvar på den nye vandsektorlov. Overordnet set mener FRI, at lovudkastet matcher de politiske intentioner i forligsteksten på de fleste områder, hvorfor FRI’s bemærkninger fortrinsvis knytter an til præcis...