Flaske hælder vand

Høring: Ændring af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger

Miljøstyrelsen har sendt to ændringer af to bekendtgørelser i høring: Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Ændringerne sker som led i den danske gennemførelse af nye EU-regler om kontrol af drikkevand. Eventuelle kommentarer bedes sendt til Majbritt Juul mj@frinet.dk senest onsdag den 22. juli. 

Læs materialet på Høringsportalen

Kategoriseret under: