Vandloeb2

Høring: Afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt udkast til ændring af bilag til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter samt bilag til bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og Grundvandsforekomster i høring.

Yderligere oplysninger om høringen findes på høringsportalen. Bemærkninger sendes til Ulrik Ryssel Albertsen ura@frinet.dk senest 21. januar 2019.

Kategoriseret under: