Vandloeb2

Høring: Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027

I arbejdsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 orienterer Miljø- og Fødevareministeriet om, hvordan de kommende vandområdeplaner vil blive forberedt, og hvordan alle interesserede parter planlægges inddraget i arbejdet.

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt arbejdsprogram for tredje planperiode (2021-2027) i høring. Det følger af vandrammedirektivet og lov om vandplanlægning, at der senest 3 år før begyndelsen af hver ny 6-årig planperiode skal offentliggøres et arbejdsprogram og en tidsplan for forberedelsen af de næste vandområdeplaner. Arbejdsprogrammet skal være fremlagt i offentlig høring i 6 måneder.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Ulrik Ryssel Albertsen ura@frinet.dk senest 14. juni.

Du finder høringsmateriale på Høringsportalen 

Kategoriseret under: