Ringe -i -vand

Høring: Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Miljøstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer i høring.

Bekendtgørelsen omfatter områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Kommentarer og input til høringen sendes til Ulrik Ryssel Albertsen ura@frinet.dk senest d. 10. sep. 

Se høringsmateriale her

Kategoriseret under: