Ringe -i -vand

Høring: Bekendtgørelser om drikkevand og kvalitetskrav til miljømålinger

Miljø- og Fødevareministeriet har udsendt høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Ændringerne af bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn skal bl.a. sikre, at drikkevandet kontrolleres for 1,2,4- triazol. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til

miljømålinger indeholder fortrinsvis ændringer af teknisk karakter.

Eventuelle bemærkninger sendes til Ulrik Ryssel Albertsen URA@frinet.dk senest onsdag den 13. juni. 

Se høringsmaterialet på Høringsportalen

Kategoriseret under: