Ringbind2

Høring: Kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Miljøstyrelsen har sendt ændring af bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner i høring.

Ændringen af bekendtgørelsen implementerer Kommissionens direktiv (EU) 2015/996 af 19. maj 2015 om fastlæggelse af fælles støjvurderingsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF.

Direktivet introducerer nogle fælles vurderingsmetoder for støjindikatorerne. Disse vurderingsmetoder erstatter de tidligere anvendte modeller, som fremgår af bilag 2 i gældende bekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1065 af 12. september 2017) om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.

Du finder høringsmaterialet på Høringsportalen

Kategoriseret under: