Bølger

Høring: Lovforslag om ændring af planloven

Erhvervsstyrelsen har sendt udkast til lovforslag om ændring af planloven i høring.

Lovforslaget har til formål at forebygge skader ved oversvømmelse eller erosion og at give mulighed for i visse tilfælde at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan. Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Ulrik Ryssel Albertsen ura@frinet.dk senest d. 14. okt. 

Find høringsmaterialet på Høringsportalen

Kategoriseret under: