Oversvoemmelse

Høring: Tilskud til etablering af konstruerede minivådområder samt miljørapport

Landbrugsstyrelsen har sendt bekendtgørelse om tilskud til etablering af konstruerede minivådområder samt miljørapport i fornyet høring, forud for åbning af ansøgningsrunde i 2019.

De væsentligste ændringer, siden den første høring i maj 2018, er ny model for standardomkostninger, samt indførelse af mindstekrav på 0,5 ha for minivådområde med pumpe. Desuden sendes miljørapport over bekendtgørelsen i høring. Eventuelle kommentarer bedes sendt til Ulrik Ryssel Albertsen ura@frinet.dk senest den 14. november. 

Læs høringsmateriale på Høringsportalen

Kategoriseret under: