Vandloeb2

Høring: Udkast til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt udkast til ny bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i høring.

Der foreslås følgende ændringer i kriteriebekendtgørelsen.

  • § 3, som i den gældende bekendtgørelse er § 2, stk. 2, er præciseret, idet bestemmelsen jævnligt har givet anledning til tvivl.
  • EU’s Revisionsret har i forbindelse med revision af et vandløbsrestaureringsprojekt afgjort, at en kommunal egenfinansiering skal medtages i vurderingen af projekternes omkostningseffektivitet. Dette er derfor præciseret i § 4, stk. 2, § 7, stk. 1, nr. 3 og § 10.
  • Der er tilføjet et nyt kriterium i § 7, st. 1, nr. 2, om, at projektet skal bidrage tilstrækkeligt til opfyldelse af formålet med vandløbsrestaureringen
  • Bilaget med vejledende referenceværdier for vurdering af omkostningseffektivitet er ændret.

Eventuelle bemærkninger til høringen sendes til Ulrik Ryssel Albertsen URA@frinet.dk senest den 13. februar 2019.

Se høringsmateriale på Høringsportalen

Kategoriseret under: