Kuverter ,-stak

Høring: Vejledning i brug af totaløkonomi i vandsektoren

Energistyrelsen har sendt udkast til vejledning i brug af totaløkonomi i vandsektoren i offentlig høring. Vejledningen er udarbejdet for Energistyrelsen af Copenhagen Economics.

Formålet med vejledningen er, at alle vandselskaber (både dem der er omfattet af vand-sektorloven, og dem som ikke er omfattet) kan få vejledning og inspiration til at anvende totaløkonomiske vurderinger, når der skal foretages indkøb af nyt udstyr, nye løsninger eller gennemføres større udbud. 

Vejledningen er fra ENS tænkt som et værktøj til at afgøre, hvilke investeringer og indkøb, der er de mest hensigtsmæssige og totaløkonomisk bedste på lang sigt.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til Majbritt Juul mj@frinet.dk senest tirsdag den 28. november.

Vejledning i brug af totaløkonomi i vandsektoren

Tilhørende regneark

Kategoriseret under: