Papirstak

Høring: Vejledning om kunstgræsnamer

Miljøstyrelsen har sendt udkast til Vejledning om kunstgræsbaner i offentlig høring. Vejledningen giver fagfolk, som bidrager til etablering af kunstgræsbaner, nyttig information - eksempelvis om dokumentationskrav.

Formålet med vejledningen er at give et overblik over de overvejelser og hensyn, der skal tages for at foregribe unødige miljø- og sundhedspåvirkninger fra lys, støj og kemikalier. Vejledningen er således tværfaglig og er ikke møntet på at give vejledning i fortolkning af en specifik bekendtgørelse.

Vejledningen er lavet på baggrund af en kortlægningsrapport udarbejdet af COWI.

Eventuelle kommentarer bedes sendt til Majbritt Juul mj@frinet.dk senest onsdag den 10. december.

Høringsmateriale finder du her

 

Kategoriseret under: