Bølger

Høring - Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder

Kystdirektoratet har sendt vejledning om kystbeskyttelsesmetoder i høring.

Vejledningen er udarbejdet med henblik på at understøtte kommunerne i dialogen med borgere og rådgivere. Den nye vejledning er en konsekvens af regeringens initiativer om kystbeskyttelse og klimatilpasning, som bl.a. medfører, at behandling af sager om kystbeskyttelse skal overgå til kommunerne. Vejledningen indeholder, foruden en gennemgang af almindeligt anvendte kystbeskyttelsesmetoder, også en beskrivelse af de naturlige processer og dynamikker, såsom bølgedynamik og sedimenttransport, der udgør præmissen for aktivitet i kystzonen. Desuden gives eksempler på kombinerede kystbeskyttelsestiltag og multifunktionelle anlæg.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Jan Ove Hansen på joh@frinet.dk, senest onsdag den 26. september 2018.

Høringsmaterialet kan findes her 

 
 

Kategoriseret under: