Svaner I Soe

Høring: Vejledning om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt udkast til vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter i høring.

Vejledningen knytter sig til miljøvurderingsloven og er 2. del af vejledningen, som vedrører miljøvurdering af konkrete projekter. Vejledningen har til formål at lette bygherrers, og kommunale, regionale og statslige myndigheders arbejde med miljøvurderinger af konkrete projekter. FRI har tidligere afgivet høringssvar på første del af vejledningen, som vedrører planer og programmer.

Kommentarer bedes sendt til Ulrik Ryssel Albertsen ura@frinet.dk senest den 26. november. 

Se høringsmateriale på Høringsportalen

Kategoriseret under: