Groenne -blade

Høring: Vejledning til miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har sendt udkast til 1. del af vejledning til lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (VVM) i høring.

Formålet med vejledningen er at lette kommunale, regionale og statslige myndigheders arbejde med miljøvurderinger af planer/programmer. Det er således en bred vifte af myndigheder, som er målgruppen for denne del af vejledningen. Det er imidlertid ikke kun myndigheder, som indgår i miljøvurderingsprocessen af planer og programmer – også interesseorganisationer, rådgivere og den brede offentlighed har brug for at kunne orientere sig i såvel proces som indhold, når myndighederne træffer beslutninger omkring miljøvurdering af planer og programmer.

  • Vejledningen om miljøvurdering af planer og programmer er delt op i 4 dele: En gennemgang af plan/program-begrebet i miljøvurderingsloven, se afsnit I.3.-I.4.
  • Centrale begreber for miljøvurdering, se afsnit I.5.
  • Processerne for miljøvurdering og screening, se afsnit I.6.
  • Klage og søgsmål og konsekvenser af manglende miljøvurdering, se afsnit I.7.

Høringsmaterialet kan tilgås på Høringsportalen

Eventuelle kommentarer sendes til ura@frinet.dk senest 21. maj 2018.

Kategoriseret under: