Miljø- og Klimaudvalget

Referat: Miljø- og Klimaudvalget november 2016

26. december 2016

Jacob Larsen berettede væsentlige nyheder fra bestyrelsens strategiseminar.

Referat: Miljø- og Klimaudvalget september 2016

26. oktober 2016

Regeringens Finanslov 2017 og 2025 Plan var på dagsordenen.

Referat: Miljø- og Klimaudvalget juni 2016

26. juli 2016

Udvalget præsenterede og diskuterede de valgte mærkesager.

Referat: Miljø- og Klimaudvalget april 2016

26. april 2016

Jesper Nybo Andersen, tidligere formand for FRI og nuværende medlem af DI Miljø, holdt oplæg om udvalgsstrukturen i DI.

Referat: Miljø- og Klimaudvalget februar 2016

26. marts 2016

Ulla Sassarsson, FRI, var inviteret til en snak om, hvad den nye udbudslov betyder for rådgiverbranchen, samt en status på ABR forhandlingerne.

Referat: Miljø- og Klimaudvalget november 2015

26. december 2015

Teknik og Miljøforvaltningen holdt oplæg om Københavns Kommunens klimatilpasningsplan.

Referat: Miljø- og Klimaudvalget januar 2015

26. februar 2015

Udvalget diskuterede blandt andet forhandlngerne om vandsektorloven og Energiudvalgets udkast til et skifergasnotat.

Referat: Koordinationsgruppen Byggeri og Energiplanlægning - juni 2012

13. juni 2012

Ved koordinationsgruppens møde i juni var omdrejningspunktet drøftelser af FRI's miniundersøgelse vedr. deltagelse i energispareindsatsen samt Energistyrelsens evalueringsrapport vedr. energiselskabernes spareindsats.