Miljø- og Klimaudvalget

Referat: Miljø- og Klimaudvalget november 2016

26. december 2016

Jacob Larsen berettede væsentlige nyheder fra bestyrelsens strategiseminar.

Referat: Miljø- og Klimaudvalget september 2016

26. oktober 2016

Regeringens Finanslov 2017 og 2025 Plan var på dagsordenen.

Referat: Miljø- og Klimaudvalget juni 2016

26. juli 2016

Udvalget præsenterede og diskuterede de valgte mærkesager.

Referat: Miljø- og Klimaudvalget april 2016

26. april 2016

Jesper Nybo Andersen, tidligere formand for FRI og nuværende medlem af DI Miljø, holdt oplæg om udvalgsstrukturen i DI.

Referat: Miljø- og Klimaudvalget februar 2016

26. marts 2016

Ulla Sassarsson, FRI, var inviteret til en snak om, hvad den nye udbudslov betyder for rådgiverbranchen, samt en status på ABR forhandlingerne.

Referat: Miljø- og Klimaudvalget november 2015

26. december 2015

Teknik og Miljøforvaltningen holdt oplæg om Københavns Kommunens klimatilpasningsplan.

Referat: Miljø- og Klimaudvalget januar 2015

26. februar 2015

Udvalget diskuterede blandt andet forhandlngerne om vandsektorloven og Energiudvalgets udkast til et skifergasnotat.

Referat: Miljø- og Klimaudvalget juni 2014

26. juli 2014

To af hovedforfatterne på Vandsektorevalueringen var inviteret til mødet til en præsentation af evalueringen.

Referat: Miljø- og Klimaudvalget april 2014

26. april 2014

Udvalget havde Torben Chrintz, CONCITO, forbi til en diskussion om potentielle klima- og miljøkonsekvenser ved udvinding af skifergas.

Referat: EMK-udvalg oktober 2013

26. november 2013

Udvalget havde Vand i Byer forbi til en drøftelse om projektets foreløbige resultater.