Moedelokale

Referat: Miljø- og Klimaudvalget juni 2018

Udvalget havde en drøftelse med Danmarks Miljøportal om samarbejdet med rådgiverne.

Jens Brandt Bering og Ulrik Ryssel orienterede blandt andet om status på medfinansieringsordningen for kommunale klimaprojekter samt status på investerings- og forsyningssikkerhedsanalysen. Derudover diskuterede man mærkesager og satte sig fast på en række emner. 

Læs referatet

Kategoriseret under: