Miljø- og Klimaudvalget

Referat: EMK-udvalgsmøde i februar 2013

21. februar 2013

De nye udvalgsmedlemmer præsenterede deres egne fokuspunkter forud for debat og beslutning om udvalgets mærkesager for 2013.

Referat: EMK-udvalgsmøde i december 2012

19. december 2012

Udvalget havde besøg fra Forsyningssekretariatet og debatterede konkurrenceforhold i vandsektoren. Der blev også drøftet klimatilpasningskonference i Købehavn i december 2012, visionsdebat på Christiansborg i 2013, adgang til m...

Referat: EMK-udvalgsmøde i oktober 2012

10. oktober 2012

Mødet omhandlede bl.a. vandsektorlovens revision, MUDP, visiondebat med Folketingets Miljøudvalg m.m.

Referat: EMK-udvalgsmøde i september 2012

13. september 2012

Udvalget havde besøg fra Folketinget, der blev nedsat to task forces, og emner som vandsektorloven, MUDP, og konkurrenceforhold var også på dagsordenen.

EMK-udvalgsmøde - april 2012

01. august 2012

På EMK-udvalgets møde i april var der fokus på flere forskellige ting fra mangel på ingeniører, miljødataadgang for vandplaner og konkurrenceudsættelse hos DANVA, DONG, Miljøministeriet og vandsektorlovens evaluering og revision.

Referat: EMK-udvalgsmøde - juni 2012

05. juli 2012

Udvalget havde fokus på energispareindsatsens nye tiltag, på konkurrenceforhold og ny aftalemulighed med SEAS/NVE m.m.

Referat: Koordinationsgruppen Byggeri og Energiplanlægning - juni 2012

13. juni 2012

Ved koordinationsgruppens møde i juni var omdrejningspunktet drøftelser af FRI's miniundersøgelse vedr. deltagelse i energispareindsatsen samt Energistyrelsens evalueringsrapport vedr. energiselskabernes spareindsats.

Referat: EMK-udvalgsmøde - februar 2012

13. juni 2012

Udvalgets heldagsmøde var præget af miljøminister Ida Aukens besøg og debat. Et vigtigt emne var klimatilpasninger, hvor FRI vil bidrage til Naturstyrelsens arbejde på området samt til eksportvækst.

EMK-udvalgsmøde - december 2011

13. juni 2012

Dagsorden og referat fra mødet i EMK-udvalget i december.

Rapport fra Energi-, Miljø- og Klimaudvalget 2011

13. juni 2012

Her beskrives det forgangne års arbejde og fokusområder.