Nyheder

Leder: De nordiske aftalesystemer under forandring

22. juni 2017

Leder, FRI Nyhedsmail uge 25 2017

Kommende kurser i FRI

22. juni 2017

FRI holder løbende kurser, arrangementer, møder, mv., her finder du en oversigt over, hvad der foreløbigt er planlagt. Der vil blive udbudt nye kurser her på siden.

Konference: Fremtidens kystbeskyttelse og sikring af kyster

22. juni 2017

De seneste år har vi set voldsomme storme, som har medført stormflod og oversvømmelse af lavtliggende kystnære arealer. På denne konferencedag kan du høre om, hvordan vi kan arbejde på at sikre vores kyster mod nutidens og frem...

Dialog med Københavns Kommune

14. juni 2017

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning er en stor organisation, og som rådgiver kan det være svært at komme forbi den virtuelle skranke. FRI deltager i KK’s Erhvervspanel, som mødes to gange årligt. Her er der mulighed...

Informationsmøder om ErhvervsPhD

14. juni 2017

Kender din virksomhed til erhvervsPhD-ordningen? Og kunne et forskningsprojekt med et miljømæssigt perspektiv understøtte jeres innovation og udvikling?

Leder: EFCA Conference: kundernes behov, vores løsninger

08. juni 2017

Leder, FRI Nyhedsmail uge 23 2017

Kommuneaftale: Kystsikring og klimatilpasning

07. juni 2017

Den 1. juni faldt aftalen om kommunernes økonomi for 2018 på plads. Aftalen indeholder bl.a. et afsnit om ”Vækst, kystbeskyttelse og klimatilpasning”.