Nyheder

Høring: Vejledning i brug af totaløkonomi i vandsektoren

15. november 2017

Energistyrelsen har sendt udkast til vejledning i brug af totaløkonomi i vandsektoren i offentlig høring. Vejledningen er udarbejdet for Energistyrelsen af Copenhagen Economics.

Leder: KV17: husk bygninger og veje!

09. november 2017

FRI Nyhedsmail uge 45 2017

FRI’s medlemstilfredshedsundersøgelse 2017

02. november 2017

Hvert andet år spørger vi medlemmerne i FRI, om deres tilfredshed med FRI, og på hvilke områder FRI skal have særligt fokus på.

Debat: Udbudsregler forhindrer optimal naturgenopretning

30. oktober 2017

Debat: Fokus på billige løsninger i kommunale og statslige naturgenopretningsprojekter giver dårlige og usammenhængende projekter, skriver Ulrik Ryssel Albertsen, erhvervspolitisk chef, Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Leder: BR18 - FRI har indflydelse og kan give indblik

26. oktober 2017

FRI Nyhedsmail uge 43 2017

Byggeproces.dk relanceres med anbefalinger og værktøjer

25. oktober 2017

BAR Bygge & Anlæg har i samarbejde med deres brugere forbedret hjemmesiden www.byggeproces.dk, så den i højere grad lever op til brugernes informationsbehov.

Resume af rapport: Danmarks forsyningssektor 2035

24. oktober 2017

FRI har fået lavet en kortere version af rapporten, så du nemmere kan få et hurtigt overblik over de forskellige scenarier.