Oversvoemmet -mark

Nationalt netværk af testgrunde

Forurenede grunde skal anvendes til at udstille danske løsninger på jordforureningsområdet til udlandet.

Danish Soil Partnership har udarbejdet en liste over velbeskrevne og svært forurenede grunde i Danmark. Hensigten er, at grundene skal bruges til udvikling og demonstration af ny miljøteknologi og undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet.

Grundene ejes alle af regionerne og skal gøres bredt tilgængelige for miljøteknologiske virksomheder, entreprenører, rådgivere og videninstitutioner for at skabe et udstillingsvindue til udlandet, hvor de danske løsninger på jordforureningsområdet kan demonstreres.

Læs om testgrundene

Kategoriseret under: