Vandloeb

Oversigt over jordrensningskompetencer skal øge eksport

Danish Soil Partnership, hvor FRI deltager, har i samarbejde med State of Green og Inno-MT udarbejdet en oversigtsrapport over den danske sektor for jord- og grundvandsrensning.

Det nye "White Paper" skal bruges som en samlet promovering af den danske jordforureningssektor over for udenlandske interessenter. Rapporten giver et lettilgængeligt overblik over de danske kompetencer på området samt over de virksomheder og organisationer, som er med til at forme sektoren.

Danmark har igennem mange år haft fokus på jord- og grundvandsrensning, bl.a. for at sikre grundvandsreserven mod forurening samt for at beskytte folkesundheden. Det har skabt grobund for udviklingen af en række unikke kompetencer i Danmark, både hvad angår myndighedssystemet til forebyggelse, identifikation og behandling af forurenede grunde, samt udviklingen af teknologiske løsninger til oprensning af jord og grundvand.

Disse kompetencer kan eksporteres til de globale markeder.

Læs White Paper

Kategoriseret under: